RSSČari roditeljstva

Da vam kažem nešto…

| 25. фебруар 2009. | 16 Comments
Da vam kažem nešto…

Telefon zvrji poznatu melodiju, a dva para ruku me miluju, usnice me ljube. – Maaaama, mlekoo, crtani! Praktično tek svanulo a ja već umivam, oblačim, presvlačim, ljubim “mudljive” prstiće, grejem mleko, jurim pelenu, otimam se oko Pavlovićeve. Usput stavljam kafu, pristavljam ručak za Debeljka, ljubim muža puža za lep dan, ispraćam ćeru u vrtić… Slika […]

Continue Reading